Pogledajte plasman kao i scorecards na sledećem linku: